என்னைப்பற்றி
இலங்கையிலிருந்து இணையத்தினூடாக நேயர்களின் நெஞ்சங்களின் இடம்பிடித்த புன்னகை வானொலி 24 மணிநேரமும் இசையாலும் நிகழ்ச்சிகளாலும் சொந்தங்களின் விருப்பத்திற்கேற்றவாறு புதுமைகள் படைக்க காத்திருக்கிறது. இளம் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர்கள் துடிப்போடு என்றும் உங்களுக்காய் படைப்புக்கள் பலவற்றால் காதோரம் தேனிசைக்கிறார்கள். புன்னகையோடு புன்னகை வானொலி கேட்டுக்கொண்டே இருங்க..ABOUT PUNNAGAI

PUNNAGAI FM is a tamil radio Online 24x7 broadcasting from Srilanka.Tune to Red Rose FM to listen to your favorite tamil songs and top kollywood songs. PUNNAGAI FM contains a huge variety of programs telcasing wonderful tamil songs.Tune to PUNNAGAI FM to listen super hit songs & Program.
24 hours tamil music tamil songs and talk show.
With very high passion among their listeners in regard of their
radio and various types of programs PUNNAGAI FM broadcasts each day, 
hour just to entertain their listeners in the most engaging way possible 
PUNNAGAI FM has clearly now in a much better position
as and online radio with their lots of listeners love.24 மணி நேரம் தமிழ் இசை மற்றும் பேச்சு நிகழ்ச்சி. புன்னகை எஃப்எம் வானொலி மற்றும்மிகுந்த ஆர்வத்துடன், ஒவ்வொரு நாளும், எஃப்.எம்.எல் ஆகியவற்றைப் பொறுத்தவரையில்,அவர்கள் நிறைய கேட்பவர்களுடன் ரேடியோவை  விரும்புகிறார்கள்.புன்னகை எஃப்எம் ஒளிபரப்பப்படுகிறது.

Post a Comment

2 Comments